АКТУЕЛНО – 15. ФЕБРУАР 2017. КОНТРА ПРОТЕСТ - „ЗМИЈЕ У НЕДРИМА“

Војска и полиција Србије су за 11. Фебруар ове године  најавили и одржали протест испред зграде Владе  Републике Србије. У исто време са супротне стране улице испред  зграде МИП Србије одржан је контрамитинг организован од стране неких фантомских ветеранских организација предвођених Сашом Дујовићем. Те фантомске ветеранске организације основане су уз благослов и финансијску потпору министра Александра Вулина и државног секретара Драгана Поповића.

Саша Дујовић који мења политичке странке чешће него доњи веш организовао је контрамитинг на истом месту и у исто време када и незадовољни припадници војске и полиције.

Кога је то Саша Дујовић довео да се конфронтира са незадовољним припадницима војске и полиције? Наравно у питању су  мање групе  ратних  ветерана који су организовано дошли у Београд  да контрирају војсци и полицији са којима су у истом рову у прошлим ратовима раме уз раме ратовали или били рањавани.

Овога пута Саша Дујовић, прелетач без преседана, је са својим САБОР-ом превазишао  самог себе. Уз јако озвучење из кога је трештала музика покушао је да надјача говорнике из војске и полиције и тиме се додатно додвори својим менторима и послодавцима Александру Вулину и Драгану Поповићу.

Данас, Саша Дујовић организатор контра протеста  протесту војске  и полиције, сутра против неких других, а колико прекосутра на челу колоне која ће да руши владу јер ће то  бити политички и финансијски профитабилније . То је политички и људски морал  људи попут Саше Дујовића. Са његовог становишта то је у реду, јер све има своју цену.

Нама нису јасни они попут министра Вулина који се окружују људима попут Дујовића, Поповића, Јаблановића и њима сличним, гајећи свесно „змију у недрима“, или се ипак ради о томе да се сличан сличном радује?

За разлику од Саше Дујовића  и његовог САБОР-а,   којима   је крајњи и једини циљ остваривање личне материјалне користи, УДРУЖЕЊЕ СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ се није никада, нити ће се икада упуштати у политиканство и слуганство било коме па макар то били актуелни Министар Вулин и његов Државни секретар Драган Поповић.  

СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ

АКТУЕЛНО - 07. ФЕБРУАР 2017. РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ

У ИМЕ НАРОДА

presudaОБЈАВЉУЈЕМО ДЕЛОВЕ ЈЕДНЕ ОД ПРЕСУДА  И  ДЕЛОВЕ  ОБРАЗЛОЖЕЊА  ВИШЕГ СУДА У ВРАЊУ КОЈИ ЈЕ  У СПОРУ  ЗА  ДИСКРИМИНАЦИЈУ ПРЕСУДИО У КОРИСТ РАТНИХ ВЕТЕРАНА

 
-    СУД УТВРЂУЈЕ  да је закључком Владе РС 05.бр.401-161/2008 ОД 17.01.2008.године којим су обезбеђана средства ради исплате новчане помоћи војним резервистима са пребивалиштем на територији седам неразвијених општина ( Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа, Дољевац и Прокупље) повређено начело једнакох права и обавеза чиме је извершена дискриминација на основу пребивалишта ратних војних резервиста на територији осталих општина које нису наведене и Закључку Владе РС, од 17.01.2008.године.

ИЗ ОБРАЗЛОЖЕЊА ПРЕСУДЕ : КАКО СУ 2008.ГОДИНЕ  ОБЕЗБЕЂЕНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

-    Дана 17.01.2008.године Влада РС је донала закључак у којем је прихваћена информација о потреби обезбеђивња средстава остварених у процесу приватизације за исплату помоћи неразвијеним општинама, да се део средстава остварених у поступку приватизације 2007.годиме у износу од 2.000.000.000,oo динара, пренесу у шест месечних рата, почев од јануара 2008.године, на посебне рачуне неразвијених општина Куршумлија, Блаце, Бојник, Лебане, Житорађа, Дољевац, и Прокупље, а право на добијање помоћи стиче сваки ратни војни резервиста из наведених општина који достваи правоснажну пресуду донету на основу одрицања од тужбеног захтева пред надлежним судовима против РС, а ради исплате накнаде као и писмену изјаву да нема даљих потраживања по овом основу према Републици Србији.
Влада је исплатила ратне дневнице неким општинама ( горе наведеним) чиме је извршена дискриминација ратних ветерана  са осталих подручија.

ИЗ ОБРАЗЛОЖЕЊА ПРЕСУДЕ: НА ШТА СЕ СУД ПОЗВАО

-    Европски суд за људска права у Стразбуру донео је пресуду број  171537 / 11 ОД 28.08.2012.године, у предмету ВУЧКОВИЋ и други против Републике Србије и нашао да је у конкретном случају дошло до повреде права, односно дискриминације по територијалном одредишту пребивања учесника у рату и наложило Влади РС да у року од 6 месеци, од дана правоснажности исплати ратне војне дневнице свима који на то имају право без било каквих даљих дискриминација.

-    Поред тога повереник за заштиту равноправности је дао своје мишљење број 802/2011 од 26.07.2011.године у коме даје препоруку Влади РС да омогући свим војним резервистима са пребивалиштем на територији свих других општина РС. остваривање права на новчану накнаду по основу закључка Владе од 17.01.2008.године, а на основу члана 83. Ст.1.тач.1.и чл.39.ст2. Закона о забрани дискримнације.
Држава никада није поступила по тим налозима.

ИЗ ЗАКЉУЧКА ПРЕСУДЕ

-    Све напред наведено указује да је у конкретном случају повређено начело забране дискриминације из члана 21 Устава РС и чл. 14 Европске конвенције о заштити људских права и основних слобода по основу пребивалишта  тужилаца (ратних ветерана из 1999.године), стављањем истих у неповољнији положај од лица у идентичној ситуацији којима су исплаћене ратне дневнице, те је ова повреда код тужилаца (ветерана)  изазвала осћеј понижености, мање вредности и одсуство сигурности у погледу поступања државе према њима.
Висину те нематеријалне штете суд је утврдио по слободној оцени сагласнио критеријумима прописаним одредбом чл. 200  ЗОО.

АКТУЕЛНО - 02.ФЕБРУАР 2017. ПОЧИЊУ РОЧИШТА ЗА РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ

Очекујемо да  у најскорије врме у читавој Србији почну да стижу позиви Судова за рочишта втеранима који су преко  УДРУЖЕЊА СРПСКИ РАТНИ ВТЕРАНИ  поднели тужбе за дискриминацију.

У видео прилогу доносимо разговор  са чланом Удржења  СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА,  Милетом Јеремићем који је први у Београду имао рочиште у предмету  „Ратне дневнице“.

АКТУЕЛНО - 25.ЈАНУАР 2017. - РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ

Молимо све ратне ветеране КОЈИ ЖИВЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ БЕОГРАДА, учеснике рата 1999.године ( НАТО агресија ) да због кратког времена до наступања опште застарелости потраживања за наплату ратних дневница и смањења личних трошкова путовања, доставе УДРУЖЕЊУ СРПСКИХ РАТНИХ ВТЕРАНА  адресе на којима имају пребивалиште како би им поштом, на кућну адресу, било достављено упутсво и материјал неопходани за покретање тужбе за наплату ратних дневница.

Уколико желите, адресе вашег  пребивалишта  можете доставити на телефоне Удружења :  
011 35 65 058 / 011 35 65 286 / 065 97 42 007 / 065 96 31 011  у времену од 08: 00 до 16:00 часова сваког радног дана.

СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ

УПОЗОРЕЊЕ РАТНИМ ВЕТЕРАНИМА ИЗ 1999. ГОДИНЕ

Упозоравамо Ветеране, учеснике рата из 1999.године који потписују пуномоћја адвокатима широм Србије за наплату неисплаћених ратних дневница да обавезно поведу рачуна о следећем:
Немојте се одазивати  на огласе и рекламне поруке који се емитују на локалним медијима и у којима се позивате  да потпишете пуномоћије  адвокатима по разним ресторанима и сличним угоститељским објектима.

Молимо Вас да своја овлашћења искључиво дајете у  службеним просторијама регистрованих УДРУЖЕЊА  која имају склопљене уговоре са правним заступницима - адвокатским канцеларијама.

Искуство ратних ветерана из 2012. године говори да  највећи број  овако прикупљених овлашћења не заврши у судовима.

Немојте дозволити да се негативно искуство понови и сада нарочито  из разлога што општа застарелост потраживања  истиче  11. ЈАНУАРА 2018.   

СРПСКИ РАТНИ ВТЕРАНИ

АКТУЕЛНО – РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ

РАЗГОВОР ПРЕДСЕДНИКА МИЛЕТА МИЛОШЕВИЋА ВОЂЕН У ПРОСТОРИЈАМА УДРУЖЕЊА СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА У РАКОВИЦИ СА АДВОКАТОМ ДР СРЂАНОМ АЛЕКСИЋЕМ.