ЛАЖИ И ОБМАНЕ АДВОКАТА АЛЕКСИЋА

Обраћамо се члановима нашег удружења, али и свим другим ратним ветеранима учесницима у рату против НАТО агресора 1999. године који су покренули судски поступак за признавање дискриминације, односно наплату ратних дневница. Циљ нашег обраћања је да Вам укажемо на нечасне поступке и понашање појединих адвоката чији је једини циљ да преко тужби ратних ветерана „напуне своје џепове“. Овде пре свих мислимо на адвоката из Ниша Срђана Алексића. Адвокат Алексић је своје име промовисао на многобројним трибинама које је Удружење СРВ организовало по читавој Србији, у намери да се исправи неправда која је учињена борцима код исплате ратних дневница.

Још 2012 године, а посебно 2016 и 2017 године на хиљаде чланова нашег удружења је покренуло судске спорове против државе за наплату ратних дневница преко адвокатске канцеларије Алексић.

Тада заправо почињу проблеми са поменутом адвокатском канцеларијом. Прво он не пристаје да стави свој потпис на Уговор о заступању пред судовима на сваки појединачни   предмет као друга уговорна страна чиме са себе скида одговорност у случају несавсног поступања и евентуалног неуспеха пред судовима према својим клијентима. Друго, стотинама предмета, од више хиљада, које је Удружење уступило адвокату Алексићу губи се сваки траг. Једноставно ови предмети не постоје у архиви адвокатске канцеларије, као и пратећа документа коју су борци предавали уз потписивање пуномоћја. Трећи проблем су биле судске таксе. Од већине бораца  је на трибинама прикривао колико ће да кошта тужба, а с друге стране је од не малог броја бораца адвокат  Алексић узео новац за судске таксе коме се губи сваки траг. Новац није уплаћивао судовима већ га је вероватно трошио за друге намене ( постоје уредно потписане пизнанице ). Осим горе наведеног од бораца је тражио износ од 10% од сваке судске пресуде, тј.од пресуђеног новчаног износа по тужби. Када  се урачуна адвокатска тарифа која Алексићу припада за добијене судске спорове зарада адвоката Алексића мери се милионима Евра. Читаво време сарадње са овом адвокатском канцеларијом Удружење је инсистирало да адвокат Алексић, односно његова Адвокатска канцеларија преузме на себе плаћање судских такси и да се одрекне провизије од 10% на пресуђене износе како би што већи број ветерана остварио своја права путем суда. Социјални положај ветерана га није занимао, већ само предпостављена зарада изражена у милонима евра.

Резлтат вишегодишње сарадње Удржења са адвокатом Алексићем био је не добијени  судски спор пред међународним судом у Стразбуру, који није тербало ни покретати  и тек мали број поднетих тужби судовима (од неколико хиљада које смо очекивали да буду покренути).

После инсистирања Председика Удружења „Српски ратни втерани“, Милета Милошевића да се сарадња доведе у финансијске оквире који су  подношљиви за већину бораца тј. да  адвокатска канцеларија преузме плаћање судских такси у име ветерана и да се одрекне 10% од провизије на пресуђену суму, адвокату Аалексићу „губи се ваки траг“.  Алексић се не одазива се на телафонске позиве и затвара своје канцеларије у Београду које је „отворио“ искључиво у ове сврхе. „Удружење Српски ратни ветерани“ је због свега изнетог било принуђено да прекине сарадњу са адвокатом Алексићем  и да позове своје чланове да откажу пуномоћја која су дали овом адвокату, чије могућности и капацитети очигледно нису били довиљни за вођење оваквог судског спора. Ангажована је друга адвокатска кнцеларија  која је показала максималну ефикасност у раду и оно што Алексић није урадио за две године  они су урадили за неколико месеци. Све пресуде које судови убрзано доносе, по тужбама наших адвоката, признју да је  према втеранима учињена дискриминација. При томе адвокати финансирају све судске трошкове и узимају 10% провизије на пресуђену суму.

Велики број пресуда у корист ветерана које су добили наши адвокати у последњих неколико месеци инспирисали су адвоката Алексића да оживи своју активност, изађе из илегале и почне масовно  телефонм да позива борце и на тај начин безочно злоупотребљава базу података чланства Удружења која му је својевремено стављена на располагање. Почиње  наусмице да из своје архиве подноси тужбе судовима, чак  и за оне  ветеране који су му отказали пуномоћје. Свим ветеарнима које на суду и даље  заступа Алексић уредно стижу уплатнице за судске таксе, које нису мале, а које ће морати да плате из свог џепа јер ће у противном изгубити спор. Скрећемо пажњу ветеранма да ће судске таксе за други део тужбе бити многоструко  веће од такси за први део тужбе и које ће такође морати да плате из свог џепа, наравно ако их и даље буде заступао Алексић.

Осетивши лаку зараду и проценивши да су ветерани лака роба за манипулацију почиње ових дана поново да одржава трибине по Србији на којима опет обмањује ветеране, док све друге назива преварантима. Заправо, он је једини преврант који годинама лаже брце и лови у мутном. Ветеране једино види као лаку мету која треба да му послужи за лично богаћење. Годинама лаже хиљаде ветерана, који од своје сиротиње треба да кроз плаћање судских такси и давањем 10% од свог новца, који им суд досуди омогуће адвокату Алексић да не уложивши ни један динар заради више милиона евра.