ЈАВНА РАСПРАВА - СУГЕСТИЈЕ, ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ

Током маја месеца у дванест градова Србије спроведена је јавна расправа о НАЦРТУ ЗАКОНА О ПРАВИМА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА. Након завршене јавне расправе објављујемо све примедбе, сугестије и предлоге који су изнети током расправе од стране Удружења ветерана и појединаца и који ће бити разматрани од стране радне групе, након чега ће бити опредељени коначни ставови који ће ући у текст Нацрта закона.

pdf ico
ПОГЛЕДАЈТЕ НАЦРТ ЗАКОНА