НОВИ ЗАКОН О РВ - ПРЕДЛОЗИ

С Р П С К И   Р А Т Н И   В Е Т Е Р А Н И
Београд – Раковица, Мишка Крањца бр 2, тел: 011 / 35 65 286, 066 100 007

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТРАСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ,
БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање
и борачка питања
БЕОГРАД. Македонска 4

ПРАВА БОРАЦА КОЈА СУ ПРЕДВИЂЕНА НОВИМ ЗАКОНОМ, А ОДНОСЕ СЕ НА ВЕТЕРАНЕ КОЈИ НИСУ ИНВАЛИДИ РАТА НАЛАЗЕ СЕ У САМО ЈЕДНОМ ЧЛАНУ 37. СМАТРАМО ДА РАТНИ ВЕТЕРАНИ КОЈИ СУ СЕ БОРИЛИ ЗА ОВУ ЗЕМЉУ ЗАСЛУЖУЈУ ВЕЋУ ЗАКОНСКУ ЗАШТИТУ И ШИРА СОЦИЈАЛНА ПРАВА КОЈА БИ ТРЕБАЛО УРЕДИТИ НОВИМ ОПШТИМ ЗАКОНОМ.

СТОГА ПРЕДЛАЖЕМО ДА СЕ НАЦРТУ ЗАКОНА ДОДА НОВИ ЧЛАН ИЛИ ДА СЕ ПОСТОЈЕЋИ ЧЛАН 37 ПРОШИРИ ПРЕДЛОЗИМА УРУЖЕЊА „СРПСКИ РАТНИ ВТЕРАНИ“ КОЈИ БИ РЕГУЛИСАО ПИТАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКОГ И СОЦИЈАЛНОГ СТАУТУСА БОРАЦА.

ШТА ПРЕДВИЂА НАЦРТ ЗАКОНА ( ЧЛАН 37 )

1. Право на здравствену заштиту – нејасна и непрецизна одредба
2. Право на легитимацију ветерана коју издаје Министарство чиме се званично признаје статус борца.

ПРЕДЛОГ ПРАВА РАТНИХ ВЕТРАНА КОЈЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ОБУХВАТИ НОВИ ЗАКОН О РАТНИМ ВЕТРАНИМА :

1. Попуст на комуналне услуге од 50% у свим градовима и општинама Србије.
2. Право на стамбено збрињавање. Од укупног броја станова које изгради република, град или општина ветеранима би требало да припадне 10 %.
3. Посебни ратни стаж Ветерана у двоструком трајању.
4. Право Ветерана на бесплатни јавни градски превоз за незапослене ветеране.
5. Редовна месечна новчана накнада награда за одликоване Ветеране.
6. Смештај Ветерана у државним старачким домовима под повољним условима.
7. Право на посебан месечни додатак незапосленим Ветеранима.
8. Предност при запошљавању у државним предузећима.
9. Право на годишњу једнократну новчану помоћ.
10. Бесплатно паркирање за све Ветеране.
11. Бесплатне путарине.
12. Проглашење ВИДОВДАНА за званични Дан Ветерана Србије.
13. Право Ветрана на почасно место при свакој државној прослави.
14. Предност Ветерана при закупу државне земље.
15. Признање статуса Ветерана, добровољцима са учешћем у рату од 30 дана.
16. Предност Ветерана при закупу пословног простора.
17. Признање статуса Ветерана страним добровољцима који су се борили на Српској страни.
18. Предност деца Ветерана при упису у образовне установе под једнаким условима.ји по
19. Предност деце ветерана при добијању стипендија.
20. Предност деце ветерана приликом смештаја у студентске домове.
21. Право деце ветерана на бесплатне уџбенике.
22. Ветеранима који се баве пољопривредом умањити порез од пољоприврдне делатности за 50%.
23. Ветеранима који поседују непокретности, а нису обухваћени другим бенефитима умањити порез на непокретности на 50 %.
24. Страним држављанима који су као добровољци стекли статус борца дати српско држављанство, као и члановима породица погинулих страних добровољаца и да добију пензије као српским држављанима .
25. Прецизно регулисати право на здравствену заштиту. Привилеговано лечење болести за које се утврди да су уследиле као последица учешћа у рату. Увести обавезне систематске прегледе за све учесника рата у референтиним здравственим установама, борцима омогућити предност код пријема на преглед у здравственим установама, бенефицирано бањско лечење.
26. Помоћ социјално угроженим породимама бораца преминулих од болести насталих као последица учешћа у рату.
27. Покретање признавања степена инвалидности за борце који такав захтев нису поднели у законском року, а имали су право на то због неадоступности и намерног прикривања информација о својим правима, или због каснијег настанка инвалидности као последице болести насталих у ратном периоду. Манифестација многих болести које корен вуку из периода НАТО агресије почињу да се масовно јављају тек деценију и више од завршетка рата , нарочито психичке болести ( ПТСП) због којих су борци трајно онеспособњени за било какав нормалан живот и рад , те заслужују статус инвалида рата.
28. Ослобођење плаћанја пореза за ношење оружија

Српски ратни втерани
Миле Милошевић