Основан окружни одбор удружења “Српски ратни ветерани“ за јужно-банатски округ

Основан окружни одбор удружења “Српски ратни ветерани“ за јужно-банатски округ

У циљу што бољег функционисања и међусобне комуникације међу општинским одборима, у Панчеву је 14.06.2015. године основан окружни одбор удружења “Српски ратни ветерани“ за јужно-банатски округ и чине га наши одбори из Ковина, Панчева, Беле Цркве, Вршца, Опова и Пландишта. Оснивачку скупштину је водио председник удружења Миле Милошевић, који је пре избора председника нашег удружења за јужнобанатски округ у пет тачака дневног реда, говорио о активностима удружења и плановима за будући рад. За председника удружења за јужно-банатски округа, предложен је и изабран господин Стеван Милијин из Опова, један од најбољих активиста нашег удружења у Србији. Састанак је добро припремљен и протекао у доброј и радној атмосфери.