ПРОЈЕКАТ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈУ

Град Београд – Градска управа града Београда – Секретаријат за социјалну заштиту одобрио је пројекат „Едукација незапослених чланова удружења кроз предавања, обуку и оспособљавање ради запослења и стварање материјалних добара и финансијских средстава самосталним радом“ који је  наш Општински одбор Београд – Стари Град израдио.

Пројектом је предвиђена преквалификација за следећа занимања:

  • зидар – 3 извршиоца,
  • тесар – 3 извршиоца,
  • бетоњерац-армирач – 3 извршиоца

Овим путем позивамо све заинтересоване чланове – ветеране са територије целог Града Београда да се јаве на телефоне:

Општински одбор СРВ Београд – Стари Град 064/051-8002
Централа СРВ – 011/3565-058