РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ-ПРЕСУДА КОЈА ОБАВЕЗУЈЕ СВЕ СУДОВЕ

Објављујемо Пресуду Врховног Касационог Суда Републике Србије ( у даљем тексту ВКС), у којој се признаје дискриминација према ратним ветеранима за неисплаћене ратне дневнице из периода НАТО агресије. Пресуда Врховног Касационог Суда   представља обавезујућу пресуду за све ниже судове у Србији.

Обавештавамо ратне ветеране који су поднели Захтев за признавање дискриминације да  су нижи судови у очекивању пресуде ВКС у случају  „Ветерани против Државе“ напаравили застој у заказивања рочишта , те ће судски поступци трајати нешто дуже него што смо очекивали.

Такође, позивамо све ветеране који до сада нису поднели Захтев за признавање дискриминације да се јаве Удружењу  “ Српски ратни ветерани“ како би у што краћем року, преко  адвокатске канцеларије ( која заступа наше чланове)  поднели Тужбени захтев.

Посебно истичемо да захтеви за признавање дискриминације немају рок застарелости.