РАТНE ДНЕВНИЦE: ЛУД, ЗБУЊЕН, НОРМАЛАН…

Српски ратни ветерани из 1999. су ових дана бомбардовани са разних страна, а на жалост највише од стране самозваних вођа ветеранске популације, огромном количином дезинформација  у вези  судског  поступка за уклањање последица дискриминације настале исплатом социјалене помоћи само једном делу ратних ветерана.

Ветерани су дезинформисани пре свега прикривањем правих чињеница, како о адвокатским услугама,  тако и самом судском поступку. Читава активност ветеранских „лидера“  свела се на бездушно  прикупљање пуномоћја за поједине адвокатске канцеларије, без повратних информација шта ће бити после, када судски процеси крену, ако такве  тужбе  и дођу до судова. Колико ће сваког ветерана лично, као странке у спору  да кошта судски поступак – судске таксе, евентуална вештачења и сл. То за њих сада није тема. Када једном и то дође на ред биће „нека буде што бити не може „. Сваки ветеран биће препуштен личном сналажењу.

Управо због грамзиве помаме ветеранских „лидера“, вероватно дебело уграђених у адвокатску провизију од 10 % на „пресуђену суму“,  УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА са седиштем у Раковици, управо вођено  бригом  о социјалном положају ветеранске популације дуго је трагало за решењем финасирања ветерана у овом судском поступку.

Шта обезбеђује  Удружење својим члановима који уђу у спор са државом? Захваљујући адвокатима које је Удружење ангажовало обезбеђује се комплетно финансирање судског спора до његовог окончања! Све судске трошкове који се могу појавити у току спора покриће Адвокатска канцеларија која заступа ветеране. И не само то ! Ангажована Адвокатска канцеларија се одрекла уобичајене провизије од 10% на пресуђену суму. Комплетна  пресуђена сума, колика год била припашће борцу! И можда оно најбитније : сваки борац ће добити свој примерак уговора у коме је све што је  горе наведено потписано и гарантовано  од стране Адвокатске канцеларије. 

У оваквом уговору о заступању вероватно лежи револт самозваних лидера разноразних фантомских нерегистрованих ветеранских удружења чије се просторије налазе у кафанама, кафићима, ноћним клубовима.баровима ,подрумима пића, широм лепе Србије,  где уз чашицу две лију сузе над злом судбином Српских ратних ветерана.

Упозоравамо ратне ветеране да ако било где предају или било коме потпишу пуномоћје и Уговор о заступању увек и обавезно захтевају да добију свој    примерак  уговора који мора бити потписан и оверен од стране адвоката који их заступа. Немојте дозволити да ваше тужбе никада не уђу у судски поступак и тако сачекају  општу застарелост.

ПОЗИВАМО СВЕ РАТНЕ ВЕТЕРАНЕ ДА СЕ ЈАВЕ НАШЕМ УДРУЖЕЊУ И ПРЕКО ЊЕГА И ЊЕГОВИХ АДВОКАТА ПОКРЕНУ ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ (РАТНЕ ДНЕВНИЦЕ). ОПШТА ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАСТУПА 11.ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ.

СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ