Свечано су уручена уверења и сертификати

Свечано су уручена уверења и сертификати

Дана 30.12.2014 године у просторијама Српских ратних ветерана у улици Мишка Крањца 2 у Раковици, свечано су уручена уверења и сертификати члановима удружења Српских ратних ветерана града Београда о положеном испиту и провере способности за обављање послова термофасадера и керамичара.Од укупног броја пријављених за делатност термофасадера деветоро је успешно одслушало курс,положило завршни испит и добили сертификат,као и уверење о положеном испиту провери радне способности за обављање послова термофасадера.За делатност керамичара је такође деветоро је успешно одслушало курс и положило завршни испит и добило сертификат и уверење о положеном испиту провери радне способности за обављање послова керамичара.