11. МАЈ 2017. ГОДИНЕ - ТРИБИНА У ЋУПРИЈИ

cuprija

У  Ћуприји је уз присуство већег броја ратних ветерана, 30. априла ове године  одржана трибина у организацији   СРПСКИХ РАТНИХ ВЕТЕРАНА ЋУПРИЈЕ . Тема трибине биле су ратне дневнице, Закон о ратним ветеранима и социјални и друштвени положај ратних ветерана. Учесници дискусије, између осталих, били су Дармановић Бранислав, подпредседник СРВ Ћуприје и Милошевић Миле, Председник СРВ Србије.

На трибини је истакнуто да се ситуација око судског поступка за ратне дневнице одвија повољно за подносиоце тужби.  У више од двадест градова судови су  донели  пресуде за дискриминацију у корист ветерана, а неколико пресуда је стигло пред Уставни суд Србије од кога се очекује позитивна пресуда,  која би значила признавње дискриминације за све ветеране који су  поднели  тужбе.  Такође , на трибини је поново истакнут проблем  непостојања  Закона о ртаним ветеранима чије доношење евидентно кочи надлежно Министраство на челу са Министром Вулином. Оно што највише забрињава је да практично не постоји ни предлог Закона. Постојећи нацрти Закона који су били у оптицају  су из непознатих разлога повучени из Скупштинске процедуре. Без доношења оваквог Закона којим  би био регулисан социјални и економски положај целокупне ветеранске популације  не може се очекивати било какаво побољшање  друштвеног статуса ветерана.

На трибини је посебно истакнут тежак економски и социјани положај ветеранске популације, који се посебно манифестује у великом броју незапослених ратних ветерна  који нису у стању да  исхране своје породице , а камоли да измирују финансијске обавезе као што су струја, комуналне услуге, порези и слично. О патњама  и последицама  које ветерани носе са ратишта друштво уопште нема разумевања. Велика смртност међу припадницима ратних ветерана никога се нетиче нити се ико од надлежних бави овим проблемом.  У недостатку Закона борба кроз разне видове протеста и притисака на државу и локалне самоуправе   остаје за сада као једина могућност да се остваре права  ветерана у друштву каква  ветарни заслужују и каква имају у читавом цивилизованом свету.