Oснивање САВЕЗА РАТНИХ ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ

Oснивање САВЕЗА РАТНИХ ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ

Дана 25.02.2012. године у седишту удружења „Српских ратних ветерана Србије“ у Раковици, окупљањем већег броја удружења ветерана, инвалида и породица палих бораца из свих крајева Србије који представљају 55.000 чланова, формиран је иницијативни одбор за оснивање 

САВЕЗА РАТНИХ ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ

 

veteraniРазлог овог окупљања представника регистрованих удружења је незадовољство неадекватним односом државних органа и надлежног Министарства према израженим проблемима популације ратних ветерана, инвалида и породица палих бораца као и према самим организацијама, фаворизовањем неколико удружења, финансирањем истих, доношењем уредби без консултација са већим бројем удружења, покушаја допуна постојећег закона о борачко- инвалидској заштити по ком би ветерани били још у горем положају него сада. Иницијативни одбор је формирао радну групу за законско позиционирање новог савеза, а са састанка је упућен позив свим другим борачко-инвалидским удружењима у Републици Србији да се прикључе овом савезу јер једино јединствени и у репрезентативном броју ветерани могу да остваре побољшање данашњег незавидног статуса.

Председник Иницијативног одбора

Миле Милошевић