IN MEMORIAM

ЋУПИЋ МИЛЕ

ЋУПИЋ Марка МИЛЕ

 

Рођен 2. августа 1957. године у селу Јагодња Горња код Бенковца. Погинуо 5. јуна 1992. године.