IN MEMORIAM

ВУКСАНОВИЋ МИЛО

ВУКСАНОВИЋ Андрије МИЛО

 

Рођен 30. јануара 1973. године у Београду.
Погинуо је у поноћ 8. маја 1992. године у селу Зборишту.