IN MEMORIAM

ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН

ПАВЛОВИЋ Милана СЛОБОДАН

 

Рођен 27. септембра 1962. године у Милетићеву у Војводини. Погинуо је 22. септембра 1991. године у Товарнику.