IN MEMORIAM

ФИЛИПОВИЋ САША

ФИЛИПОВИЋ Радомира САША

 

Рођен 10. фебруара 1974. године у Мојковцу. Погинуо 17. јула 1998. године, у селу Грабац, општина Клина.