IN MEMORIAM

МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН

МИХАЈЛОВИЋ Владимира ДЕЈАН

 

Рођен 17. септембра 1971. године у Ужицу. Погинуо је у борби са албанским терористима 11. јуна 1998. године у селу Стреоце, општина Дечани.