IN MEMORIAM

СИМИЋ НЕБОЈША

СИМИЋ Новице НЕБОЈША

 

Рођен 31. августа 1967. године у Београду. Погинуо 11. септембра 1991. године.