IN MEMORIAM

ЏАЈА ЖЕЉКО

ЏАЈА Јосе ЖЕЉКО

 

Рођен 17. новембра 1960. године у Дрнишу. Погинуо је 8. новембра 1991. године у селу Потравље у околини Сиња.