IN MEMORIAM

МИШИЋ ЗОРАН

МИШИЋ Милана ЗОРАН

 

Рођен 1. јула 1969. године у Скендер Вакуфу. Погинуо је 26.07.1995. године на Шатору.