IN MEMORIAM

КОЦИЋ СТАНИША

КОЦИЋ Радисава СТАНИША

 

Рођен 25. новембра 1964. године у селу Радивојце код Косовске Витине. Погинуо је у Вуковару, 3. новембра 1991. године.