IN MEMORIAM

ЈАШЕК ДИМИТРИЈЕ

ЈАШЕК Јована ДИМИТРИЈЕ

 

Рођен 19. марта 1963. године у селу Бокшић Луг (Нашице). Погинуо је 21. новембра 1994. године у борбама на територији Западне Босне.