IN MEMORIAM

МАРЈАНОВИЋ БОДИН

МАРЈАНОВИЋ Алексија БОДИН

 

Рођен 13. августа 1963. године у Београду. Погинуо је 13. новембра 1991. године у борбама за Вуковар на Трпињској цести.