IN MEMORIAM

ПАНТЕЛИЋ САША

ПАНТЕЛИЋ Љубише САША

 

Рођен 13. јануара 1966. године у Београду.
Погинуо у октобру 1991. године на вуковарском ратишту.